Main Menu / Fabrics > Silk

Item: Shantung Silk

Color: Black

$24.95/yd

Item: Shantung Silk

Color: Midnight Blue

$24.95/yd

Item: Shantung Silk

Color: Eggplant

$24.95/yd

Item: Shantung Silk

Color: Varanasi

$24.95/yd

Item: Shantung Silk

Color: Calicut

$24.95/yd

Item: Shantung Silk

Color: Surat

$24.95/yd

Item: Shantung Silk

Color: Espresso

$24.95/yd

Item: Shantung Silk

Color: Copper

$24.95/yd

Item: Shantung Silk

Color: Udipi

$24.95/yd

Item: Shantung Silk

Color: Nancy

$24.95/yd

Item: Shantung Silk

Color: Camel

$24.95/yd

Item: Shantung Silk

Color: Chocolate

$24.95/yd

Item: Shantung Silk

Color: Mocha

$24.95/yd

Item: Shantung Silk

Color: Ajmer

$24.95/yd

Item: Shantung Silk

Color: Peppermint

$24.95/yd 

Item: Shantung Silk

Color: Mica

$24.95/yd

Item: Shantung Silk

Color: Wine

$24.95/yd

Item: Shantung Silk

Color: Jaffna

$24.95/yd

Item: Shantung Silk

Color: Sun Dusk

$24.95/yd

Item: Shantung Silk

Color: Chedron

$24.95/yd

Item: Shantung Silk

Color: Satna

$24.95/yd

Item: Shantung Silk

Color: Oak

$24.95/yd

Item: Shantung Silk

Color: Jumla

$24.95/yd

Item: Shantung Silk

Color: Sitapur

$24.95/yd

Item: Shantung Silk

Color: Dewas

$24.95/yd

Item: Shantung Silk

Color: Soft Pink

$24.95/yd

Item: Shantung Silk

Color: Kota

$24.95/yd

Item: Shantung Silk

Color: Buff

$24.95/yd

Item: Shantung Silk

Color: Chava

$24.95/yd

Item: Shantung Silk

Color: Moss

$24.95/yd

Item: Shantung Silk

Color: Sage

$24.95/yd

Item: Shantung Silk

Color: Manali

$24.95/yd

Item: Shantung Silk

Color: Mint

$24.95/yd 

Item: Shantung Silk

Color: Jaipur

$24.95/yd

Item: Shantung Silk

Color: Lime

$24.95/yd

Item: Shantung Silk

Color: Turquoise

$24.95/yd

Item: Shantung Silk

Color: Aqua

$24.95/yd

Item: Shantung Silk

Color: Peridot

$24.95/yd

Item: Shantung Silk

Color: M.D. Blue

$24.95/yd

Item: Shantung Silk

Color: Nile

$24.95/yd

Item: Shantung Silk

Color: Till

$24.95/yd

Item: Shantung Silk

Color: Madurai

$24.95/yd

Item: Shantung Silk

Color: Light Blue

$24.95/yd

   

Item: Shantung Silk

Color: Bhopal

$24.95/yd

Item: Shantung Silk

Color: Pewter

$24.95/yd

Item: Shantung Silk

Color: Faridabad

$24.95/yd

Item: Shantung Silk

Color: Bijapur

$24.95/yd

Item: Shantung Silk

Color: Khajuro

$24.95/yd

Item: Shantung Silk

Color: Baroda

$24.95/yd

Item: Shantung Silk

Color: Raby

$24.95/yd

Item: Shantung Silk

Color: Nasik

$24.95/yd

Item: Shantung Silk

Color: Orange Gold

$24.95/yd

Item: Shantung Silk

Color: Kanari

$24.95/yd

Item: Shantung Silk

Color: Banana

$24.95/yd

Item: Shantung Silk

Color: Ahmedabad

$24.95/yd

Item: Shantung Silk

Color: Arritsar

$24.95/yd

Item: Shantung Silk

Color: Bikaner

$24.95/yd

Item: Shantung Silk

Color: Agra

$24.95/yd

Item: Shantung Silk

Color: Ivory

$24.95/yd

Item: Shantung Silk

Color: Off White

$24.95/yd

Item: Shantung Silk

Color: White

$24.95/yd

Item: Shantung Silk

Color: Gwalior

$24.95/yd

Item: Shantung Silk

Color: Cinnamon

$24.95/yd